Unelma sivistyneestä yhteiskunnasta

Kolumni Haapavesi-lehdessä 18.1.2024
Opetus- ja kulttuuriministeriö on nimennyt vuoden 2024 sivistyksen juhlavuodeksi. Kansanvalistusseura
täyttää 150 vuotta, Suomen ensimmäinen kansalaisopisto, Tampereen seudun työväenopisto on toiminut
125 vuotta ja Jokihelmen opiston juuret ulottuvat 60 vuoden päähän. Haapaveden kansalaisopisto ja Oulasopisto on perustettu vuonna 1963. Muissa toiminta-alueemme kunnissa kansalaisopisto-opetus alkoi hieman myöhemmin. Aleksis Kiven Seitsemän veljeksen tarina opetti, että karttakeppipedagogiikka ei auttanut veljeksiä lukemaan oppimisessa vaan sivistys oli hankittava muilla keinoin. Kansalais- ja työväenopistot ovat syntyneet ihmisten tarpeesta hankkia osaamista toimia muuttuvassa yhteiskunnassa.


Kansalaisopisto on hyvinvointiteko koko yhteiskunnalle. Jokihelmen opiston vision mukaisesti tuotamme
iloa, hyvinvointia, sivistystä ja elämyksiä kaikenikäisille. Vapaan sivistystyön monipuolinen opetustarjonta
vastaa kuntalaisten toiveisiin ja tarpeisiin, tukee itsensä elämänikäistä kehittämistä ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämistä sekä vastaa ajan ja yhteiskunnan muutoksiin. Taiteen perusopetus on tavoitteellista eri taiteenalojen opetusta Opetushallituksen tutkinnonperusteiden mukaisesti. Kansalaisopistot ovat sivistysparatiiseja, joissa eri ikäiset ihmiset ovat oppimassa ja kokemassa uutta yhdessä samanhenkisten kanssa. Mahdollisuus itsensä elinikäiseen kehittämiseen, uuden luomiseen ja hyvinvoinnin tukemiseen edistää ihmisten viihtymistä omalla kotiseudullaan. Kansalaisopiston kurssien tuottamat kulttuuritapahtumat lisäävät elämyksellisyyttä niin esiintyjille kuin yleisölle. Itse tekeminen ja siitä nauttiminen sekä yleisönä oleminen ovat arjen tähtihetkiä, joita jokainen tarvitsee elämän haasteiden keskellä. Laadukkaat palvelut lisäävät alueen elinvoimaa, viihtyvyyttä ja vetovoimaa.


Omalla historialla ja juurilla on suuri merkitys tulevaisuuden rakentamisessa. Kansalaisopistot tallentavat ja
ylläpitävät paikallista ja alueellista historiaa, perinnetietoa ja kulttuuria. Toiminnan kehittäminen perustuu
arvoihin ja työtä tehdään resurssien puitteissa. Tässä ajassa ja maailman myllertäessä ympärillämme tarvitsemme ihmiskeskeistä ajattelua, aitoa kiinnostusta ihmisten kokemuksiin, tarpeisiin ja toiveisiin oppia uutta ja kokea sitä, mikä on merkityksellistä yksilöiden ja yhteiskunnan kannalta juuri nyt. Psykologinen turvallisuus, yhteisöön kuuluminen, osallisuus, kohtaamiset ja vuorovaikutus kansalaisopiston kursseilla ovat tärkeitä myös yksinäisyyden ja syrjäytymisen ehkäisemisessä.


Kansalaisopiston toiminnan perusta on kestävän elämäntavan ja ekososiaalisen sivistyksen juurruttaminen. Tiukan talouden aikana tarvitsemme tulevaisuusorientoitumista, rohkeutta kokeilla ja uudistua. Tasa-arvoisuus, yhdenvertaisuus ja vapaus omaehtoiseen oppimiseen ja tavoitteelliseen harrastamiseen on vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen perusta. Opetus on kaikille avointa, hinnaltaan kohtuullista ja lähipalveluna saavutettavaa. Haluamme pitää sivistyksen portaat loivina ja leveinä, opinto-ohjelman monipuolisena ja tarjota palvelujamme kaiken ikäisille kuntalaisille nyt ja tulevaisuudessa. Käykäämme yhdessä kohti sivistysunelmia!


Anu Hultqvist, Jokihelmen opiston rehtori ja Kansalaisopistojen liiton hallituksen jäsen

Muut
artikkelit