Mikä on kansalaisopisto?

Kansalaisopistot ovat yleissivistävää koulutusta järjestäviä oppilaitoksia. Kansalaisopistotoimintaa on jokaisessa Suomen kunnassa, vaikka jokaisella kunnalla ei ole omaa kansalaisopistoa. Suomessa toimii (v. 2012) 198 kansalaisopistoa.

Opistot järjestävät korkeatasoisia ja monipuolisia koulutuspalveluja tasapuolisesti eri alueiden väestö- ja kieliryhmille. Opistojen opetuksen painotuserot vaihtelevat paikkakunnittain, mutta usein opetusohjelmaan sisältyy muun muassa taito- ja taideaineita, yhteiskunnallisia aineita ja liikuntaa.

Kansalaisopisto on voittoa tuottamaton organisaatio, jonka tulot koostuvat valtionosuudesta, kunnan maksamasta kuntaosuudesta ja kurssimaksutuloista ja menot toiminnan kuluista.

Jokihelmen opisto?

Jokihelmen opiston tehtävä kiteytettynä: Jokihelmen opisto järjestää laadukkaita ja monipuolisia oppimismahdollisuuksia ja kulttuuri- ja taide-elämyksiä eri-ikäisille ihmisille.

Jokihelmen opisto toimii Suomen maantieteellisen keskipisteen tuntumassa.

Opisto palvelee Haapaveden ja Oulaisten kaupunkien, Kärsämäen, Merijärven, Pyhännän ja Siikalatvan kuntien asukkaita. Haapaveden kaupungilla on Jokihelmen opiston ylläpitämislupa, ja muut kunnat ovat kansalaisopiston sopimuskuntia.

Opi opistossa – harrasta helmessä – Kehitä toimintaamme

Olemme sinua varten!  Voit vaikuttaa opiston toiminnan kehittämiseen

  • esittämällä toivomuksia siitä, millaista toimintaa tai opetusta järjestämme ja
  • antamalla palautetta toiminnastamme.

Pidämme opetusohjelmassamme vanhat hyväksi havaitut kurssit – uudistamme opetustamme toiveiden ja palautteen perusteella.

Opiston opiskelija – helmen harrastaja

Kansalaisopistossamme on eri-ikäisille niin miehille kuin naisille tarkoitettuja ryhmiä. Aikuisten ryhmiin voivat osallistua myös alle 16-vuotiaat. Lisäksi järjestämme ns. perhekursseja. Ikä- tai muista rajoituksista ilmoitamme kurssitiedoissa.

Taiteen perusopetus lapsille, nuorille ja aikuisille

Taiteen perusopetus Jokihelmen opistossa on ensisijaisesti lapsille ja nuorille tarkoitettua tavoitteellista ja tasolta toiselle eteneviä opintoja. Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän laajuus on yhteensä 500 tuntia ja laajan oppimäärän 1300 tuntia. Opintojen laajuuden laskennallisena perustana käytetään 45 minuutin pituista oppituntia.

Jokihelmen opisto sisaruksille

Annamme sisaralennuksen taiteen perusopetuksessa ryhmäopetuksessa opiskeleville saman perheen sisaruksille. Taiteen perusopetuksessa opiskelevien sisarusten lukukausimaksuista vähennämme 10 €. Alennuksen saaminen edellyttää sisarusten nimien ilmoittamista opiston toimistoon.

Jokihelmen opisto aktiiviselle opiskelijalle

Sinun on mahdollisuus lunastaa Opintopassi, joka oikeuttaa osallistumaan vapaan sivistystyön usealle pitkäkestoisille koko lukuvuoden kursseille.

Jokihelmen opisto vuorotyötä tekevälle

Käytössäsi on Vuorotyötyötä tekevien liikuntapassi, kymmenen kerran kortti, joka oikeuttaa osallistumaan eri liikuntaryhmiin työvuoroista huolimatta. Voit lunastaa vuoropassin toimistosta lukukauden alussa ilmoittautuessasi kursseille.

Jokihelmen opisto erityisryhmille, maahanmuuttajille tai työttömille

Tuemme toiminnallamme erityisoppijoiden oppimismahdollisuuksia, hyvinvointia ja toimintakykyä.

Tuemme toiminnallamme maahanmuuttajien asettumista alueellemme, yhteiskuntaamme ja kulttuuriimme sekä ympäröivään yhteisöömme.

Työttömille käytössä on Työttömien opintopassi, jonka hinta on syksy 50 € ja kevät 50 €. Esitä toimistolle työ- ja elinkeinotoimiston todistus työttömyydestäsi ilmoittautumisen yhteydessä. Toimintamme tukee työ- ja toimintakykyäsi, pitää sinut aktiivisena ja vireänä.

Jokihelmen opiston palvelut yrityksille ja organisaatiolle

Järjestämme monipuolista koulutusta organisaationne tarpeisiin. Meiltä voitte tilata atk-, kieli-, ensiapu- yms. koulutusta työyhteisönne toiminnan kehittämiseksi. Järjestämme kurssit teille sopivana ajankohtana ja parhaiten soveltuvassa oppimisympäristössä.

Jokihelmen opisto voi olla myös kehittämässä yhteisönne TYKY -toimintaa tai henkilöstönne voi osallistua kursseillemme.

Otamme kurssimaksuna vastaan Smartum -kulttuuri- ja liikuntaseteleitä ja Tyky -seteleitä.

Soita ja kysy tarjousta!