KOULUTUSANOMUSMUISTIN VIRKISTÄMISEKSI

Täydennyskoulutuksen tulee liittyä kiinteästi ao. työtehtäviin ja niiden kehittämiseen. Täydennyskoulutustarvetta arvioitaessa ovat määräävänä työyksikön tavoitteet sekä ko. työyksikön talousarvio. Haapaveden kaupungin henkilöstöhallinnon ohjeiston mukaan työntekijän on aina haettava täydennyskoulutusta kirjallisena hyvissä ajoin ennen koulutuksen alkua.

Tunti- ja päätoimiset opettajat voivat osallistua Jokihelmen opistossa maksutta opetusalansa kursseille tai kursseille, jotka tukevat opettajan asiantuntijuutta. Opettaja tekee kaikista kursseista kirjallisen koulutusanomuksen rehtorille ennen koulutuksen alkua.

Matkalasku on esitettävä 2 kk:n kuluessa matkan päättymisestä.

Alkuperäiset tositteet matka-, majoitus- ja osanottokuluista on liitettävä matkalaskun mukaan.

HENKILÖTIEDOT
Hakijan nimi:
Syntymäaika:

Palvelussuhde:
Virkasuhde Tyäsuhde
Ammattinimike:
 
TIEDOT KOULUTUKSESTA

Koulutuksen aihe:


Koulutuksen aika:


Koulutuspaikka:


Koulutuksen järjestäjä
Jokihelmen opisto
Muu koulutusorganisaatio, mikä:
 
KOULUTUSHAKEMUS

Koulutus on
Palkallinen     Palkaton

Anon kustannusten korvauksia:
Osallistumismaksu / kurssimaksu   
Matkakustannukset   
      Yleinen kulkuneuvo - bussi, juna
      Oma auto
      Lentokone
Päiväraha
Ateriakorvaus
Majoituskorvaus / Yömatkaraha

YHTEENSÄ


Hakemuksen perustelu:

Päätöksenteko edellyttää hakemuksen käsittelyä ennen koulutuksen alkamista, haettavien kustannusten erittelyä ja koulutusohjelman toimittamista rehtorille joko kirjallisena tai sähköisessä muodossa. PL 62, 86601 HAAPAVESI tai anu.hultqvist@haapavesi.fi. Puutteellisesti täytetyt lomakkeet palautetaan hakijalle.(valinnainen) Lähetä kopio lomakkeesta sähköpostiosoitteeseeni:

Päiväys