Opettajille

OPETTAJAN TYÖSUHDE JA PALKANMAKSU

Työsopimus

Työehdot määräytyvät OVTES:n mukaan. Ennen opetuksen alkua syksyllä ja keväällä saat kirjallisen työsopimuksen kahtena kappaleena. Sopimukseen on merkitty työsuhteen kesto, palkkaus, opintoryhmät, niiden kokoontumisajat ja – paikat sekä tuntimäärät. Tarkista työsopimuksen tiedot, täydennä muuttuneet tiedot ja palauta toinen kappale heti allekirjoitettuna toimistolle. Uudet opettajat täyttävät henkilötietolomakkeen ja palauttavat sen toimistolle. Jatkavat opettajat toimittavat uuden henkilötietolomakkeen, mikäli omat tiedot ovat muuttuneet esim. sähköposti, osoite tai tilinumero.

Esitä rehtorille rikosrekisteriote, mikäli työskentelet lasten kanssa ja samassa ryhmässä ei ole aikuisia oppilaita (ns. sekaryhmä) ja työsopimuksessasi on siitä merkintä (Rikosrekisterilaki 6 §:n 2 mom.) Rikosrekisteriote tulee hankkia kerran vuodessa, jos työsuhde kestää yli 3kk. Rikosrekisteriotteen (maksullinen) voit tilata oikeusrekisterikeskuksesta: https://oikeusrekisterikeskus.fi/fi/ 

Työntekijän velvollisuudet

Työntekijänä sitoudun

  • toimimaan arvojemme ja visiomme mukaan 
  • noudattamaan työsopimusta ja kansalaisopistossa noudatettavia sääntöjä – tunnit pidetään työsopimuksen mukaan, poikkeustapauksista on ehdottomasti AINA sovittava toimiston henkilöstön kanssa (huom! vakuutusturva)
  • siihen, etten käytä hyväkseen eikä ilmaise sivullisille, mitä olen saanut tietooni työssäni työnantajan tai opiskelijoiden asioita HUOM! tiukentunut tietosuojalainsäädäntö
  • valvomaan, että opetustiloihin ei tule ulkopuolisia henkilöitä ja paikat pysyvät siisteinä

Toimiminen sosiaalisessa mediassa

Instagram, Facebook, Twitter jne. ovat julkisia viestintäkanavia ja niitä koskevat sama perussäännöt kuin muutakin julkista viestintää. Jokihelmen opiston työntekijänä olet sivistystehtävässä – Viesti sivistystehtävän edellyttämällä tavalla. Kunnioita edustamasi opiston periaatteita aivan samoin kuin tekisit muissakin tilanteissa. Muista viestinnässä avoimuus, rehellisyys ja toisen kunnioittaminen. Esiinny aina omalla nimelläsi ja kerro roolisi, jos kirjoitat somessa työnantajastasi. Muista AINA, että olet opettaja/työntekijä, kun viestit opiskelijan kanssa.

Älä kirjoita tai julkaise kuvia muista ihmisistä, ellei sinulla ole siihen heidän lupaansa. HUOM Tietosuoja! Voit rajoittaa somessa julkaisemiesi kirjoitusten näkyvyyttä monin tavoin. Voit esimerkiksi määritellä, mitkä kaikki tiedot haluat näyttää itsestäsi julkisesti, mitä vain kavereillesi jne. Voit myös määritellä, haluatko julkaista päivityksesi kaikille ystävillesi vai vaan tietylle joukolle. Mieti, ennen kun julkaiset jotain julkisesti, olisiko siitä haittaa, jos sama viesti menisi sinulta sähköpostitse suurelle joukolle tai se julkaistaisiin oman paikkakuntasi lehdessä? Kannattaisiko viesti mieluummin lähettää vain yksityisviestinä tietyille vastaanottajille. Sosiaalisessa mediassa sanat ja kuvat leviävät nopeasti.  

Palkanmaksu, verokortti ja matkalasku

Palkka maksetaan työsopimuksessa sovituista ja pidetyistä tunneista. Ole hyvä ja ilmoita toimistoon, jos tunteja jää pitämättä esim. oppilas peruu soittotunnin sairauden takia etkä saa siihen toista oppilasta. Koulutuksesi on palkanmaksun perusteena, joten on tärkeää, että lähetät kopiot todistuksistasi, jos tutkintosi muuttuu. Vuosilomakorvaus maksetaan työsuhteen päättyessä, ei kuukausittain.

MUISTA toimittaa ennakonpidätystä varten palkanlaskijalle päätoimen palkkatuloa varten alkuperäinen verokortti, muussa tapauksessa voit toimittaa kopion verokortista.  Joudumme pidättämään palkasta veron 60 %:n mukaan, mikäli et ole toimittanut verokorttia palkanlaskijalle osoitteeseen palkat.kansalaisopisto@haapavesi.fi .

Palkanmaksupäivät 

  • opettajat yli 16 t/vko ja erikseen sovitut seuraavan kuukauden 15. päivä
  • opettajat alle 16 t/vko seuraavan kuukauden viimeinen päivä 

Palkanmaksu tapahtuu työsopimuksessa sovittujen tuntien perusteella. Ohje M2 Matkalasku sl 2022

Matkalaskulomake

Kilometrikorvauksia maksetaan M2 ohjelman kautta keskiviikkoisin sen jälkeen, kun kilometrikorvaukset on ehditty tarkastaa ja hyväksyä toimistolla. Ei palkanmaksun yhteydessä. Kilometrikorvaukset tulee tehdä vain kerran kuussa kustannussyistä. Puutteellisesti tehdyt, virheelliset tai liian aikaisin lähetetyt laskut palautetaan lähettäjälle korjausohjeistuksin. 

Kilometrikorvauksen tekijän tulee itse vähentää matkoista OVTES:n mukainen omavastuuosuus 6 km/ työmatka yhteen suuntaan eli 12 km/edestakainen matka. Kilometrikorvaus on 1.1.2024 lähtien 0,57 €. Yli kolme kuukautta vanhaa matkalaskua työnantaja ei ole velvollinen maksamaan.

Huom! Päivärahaoikeus on poistunut 1.8.2022 OVTES osio F, liite 12.Ohjeistus ja Keskeytysanomus

1) Ilmoita puhelimitse sairastumisestasi / poissaolostasi opiston toimistoon ma-to klo 15 ja pe klo 12 mennessä, mikäli et voi sairauden tai muun syyn vuoksi pitää tuntejasi. Näin ehdimme reagoida muutoksien organisointiin. Toimistosta hoidamme sijaisjärjestelyt tai peruutusviestin lähettämisen opiskelijoille ja kiinteistönhuoltoon.

Omailmoitus sairausloma akuuteista infektioista, mahataudista yms. on 1–3. Muissa sairaustapauksissa hanki lääkärin / terveydenhoitajan todistus ja toimita todistus rehtorille.

2) Työntekijällä on oikeus saada tilapäistä hoitovapaata max. 4 työpäivää alle 12-vuotiaan lapsen hoidon järjestämiseksi tai hoitamiseksi. Lapsen sairauden kohdalla työntekijällä on ns. todistustaakka eli lapsen sairaudesta on oltava terveydenhoitajan tai lääkärin kirjoittama todistus.

3) Tee keskeytysanomus. Rehtori hyväksyy sairausloman vain anomuksen perusteella.

Haapavesi, Kärsämäki ja Pyhäntä p. 044 7591 246 tai 044 7591 303, virka-ajan jälkeen p. 044 7591 244

Oulainen ja Merijärvi (myös virka-ajan jälkeen) p. 044 7591 503 tai 044 7591 864

Siikalatva p. 044 7591 336, virka-ajan jälkeen p. 044 7591 244

Jokihelmen opiston Pedanet

Luokkatilaohje 

Jokihelmen opiston tavoitteena on luoda turvallinen oppimis- ja työympäristö, joka koostuu fyysisestä, psyykkisestä, sosiaalisesta ja pedagogisesta turvallisuudesta

Turvallisuus on meidän kaikkien hyvinvoinnin ja viihtyvyyden perusta. Turvallisuusasioita voidaan parantaa jatkuvasti. Vahingoilta, vaaroilta ja onnettomuuksilta suojautuminen ja ennakointi, riskien minimoiminen ja vastuullisen turvallisuuskulttuurin luominen on tärkeää. Turvallinen oppimis- ja työympäristö luodaan ja ylläpidetään yhteistyössä kurssilaisten, henkilökunnan, tilojen ja laitteiden omistajien kanssa. Jokihelmen opisto toimii Haapavedellä, Kärsämäellä, Merijärvellä, Oulaisissa, Pyhännällä ja Siikalatvalla toimintaa varten vuokratuissa tiloissa. 

On tärkeää, että jokainen toimii vastuullisesti, havainnoi ja ilmoittaa puutteista, rikki olevista tiloista tai laitteista tai muista epäkohdista kiireellisissä asioissa opettajalle ja ko. paikan kiinteistöhuoltoon sekä kiireettömissä asioissa Jokihelmen opiston toimistoon puh. 044 7591 999. Ennakoimalla voidaan välttyä pahemmilta vahingoilta. 

Jokaisen on hyvä perehtyä turvallisuutta edistävään toimintaan sekä riskeistä ja poikkeamista tiedottamiseen. Jokaisessa opetus- ja aulatilassa tulisi olla ohje onnettomuustilanteisiin tärkeät puhelinnumerot ja ensiapuvälineistöä. Liitteenä löytyy hyvä malli, jonka avulla jokainen opettaja voi tarkistaa oman opetustilansa tärkeät tiedot ja kerrata toimintamallin hätätilanteessa yhdessä kurssilaisten kanssa. Ensimmäisellä kokoontumiskerralla on hyvä toteuttaa ns. turvallisuuskävely kurssilaisten kanssa tutustuen poistumisreitteihin ja ensiapuvälineistön sijaintiin. Jos tilasta on saatavilla pelastussuunnitelma, tutustutaan siihen. Pelastussuunnitelmassa on kuvattu tiedossa olevia turvallisuusriskejä ja toimintaohjeet vaaratilanteissa kiinteistökohtaisesti.

Riskien ja poikkeamatilanteiden ennakointi, järjestelmällinen arviointi ja kuntoon hoitaminen on koko henkilöstön vastuulla vaarojen ja onnettomuuksien välttämiseksi. Mikäli jotain sattuu, tulee selvittää mitä, miten ja miksi tapahtui, korjata poikkeamat ja puutteet tai muuttaa toimintamallia sekä huolehtia henkilöiden ja asioiden jälkihoito asianmukaisesti. Rehtori vastaa jälkihoidon organisoinnista.

Luodaan yhdessä kursseille turvallinen ja toisia kunnioittava ilmapiiri. Kiusaaminen ja epäasiallinen käytös eivät kuulu Jokihelmen opiston kursseille ja niihin puututaan välittömästi. Pedagoginen turvallisuus muodostuu turvallisista opetus- ja työmenetelmistä sekä turvallisen ilmapiirin luomisesta.