Jokihelmen opiston world wide web -palvelun käyttöä koskeva ilmoitus

Käyttöehtojen hyväksyminen

Avaamalla Jokihelmen opistonworld wide web -palveluun kuuluvan yksittäisen www-sivun sitoudut noudattamaan käyttöehtoja. Sinulla ei ole oikeutta avata sivuja, mikäli et hyväksy käyttöehtoja.

Tekijänoikeus

Jokihelmen opiston world wide web -palvelu sisältää tekijänoikeudellisesti suojattua aineistoa, jonka kaikki oikeudet pidätetään, näissä käyttöehdoissa erikseen mainittuja poikkeuksia lukuun ottamatta.

Jokihelmen opiston www-sivujen sisältämän aineiston tai aineiston osien kopioiminen, siirtäminen, julkaiseminen, saattaminen yleisön tai kolmannen osapuolen saataville, jakelu tai tallentaminen missä tahansa muodossa muuhun kuin henkilökohtaiseen yksityiskäyttöön on kielletty ilman Jokihelmen opiston etukäteen antamaa kirjallista suostumusta, näissä käyttöehdoissa mainittuja poikkeuksia lukuun ottamatta. Lehdistötiedotteiden tai muiden julkiseksi tarkoitettujen dokumenttien käyttö tiedonvälitykseen sallitaan edellyttäen, että tiedon lähde mainitaan tiedon esittämisen yhteydessä.

Sisältöjen esittäminen ja muutokset palvelussa

Jokihelmen opiston world wide web -palvelun sisältö esitetään sellaisenaan. Jokihelmen opistolla on oikeus tehdä muutoksia world wide web -palvelun sisältöön, vuorovaikutteisiin toimintoihin tai palveluihin. Jokihelmen opistolla on oikeus rajoittaa tai estää pääsyn www-palveluun. Jokihelmen opistoei takaa, että palvelu on käytössä keskeytyksettä ja virheettömästi kaikissa laite- ja ohjelmistoympäristöissä.

Vastuullisuus

Jokihelmen opistoei vastaa tässä world wide web -palvelussa esitetyn aineiston virheettömyydestä ja aineiston käytön aiheuttamista suorista, epäsuorista, välillisistä, satunnaisista tai erityisistä taloudellisista, henkisistä tai fyysisistä sekä liiketoiminnan keskeytymisestä aiheutuvista vahingoista. Jokihelmen opisto ei vastaa kolmansien osapuolien www-palveluista, joihin saatat siirtyä Jokihelmen opiston world wide web -palvelun sivuilla esitettyjen linkkien kautta.

Jokihelmen opisto ei luovuta tämän world wide web -palvelun sisältämien toimintojen kautta saamiansa yksittäisten palvelunkäyttäjien yhteystietotietoja kolmansille osapuolille. Emme myöskään käytä tietoja omassa markkinoinnissamme ilman yksittäisen palvelunkäyttäjän suostumusta.

Jokihelmen opiston world wide web -palvelun on toteuttanut Tietotemput Oy.