Katso myös WWW-sivuston käyttöehdot.

Näitä käyttöehtoja noudattavat kaikki Jokihelmen opistossa opiskelevat henkilöt

1. Jokihelmen opiston palvelut

Jokihelmen opisto on kaikille avoin kansalaisopisto, joka järjestää koulutus- kulttuuri- ja harrastusmahdollisuuksia eri-ikäisille ihmisille. Jokihelmen opisto palvelee pääsääntöisesti Haapaveden, Kärsämäen, Merijärven, Oulaisten, Pyhännän ja Siikalatvan kunnan asukkaita.

Jokihelmen opiston tehtävänä on järjestää vapaan sivistystyön periaatteiden (laki vapaasta sivistystyöstä 21.8.1998/632, asetus vapaasta sivistystyöstä 6.11.1998/805) mukaista yleissivistävää ja ammatillista koulutusta sekä alansa muuta koulutustoimintaa. Lisäksi tehtävänä on järjestää koulutustehtävää tukevaa ja siihen läheisesti liittyvää palvelu- ja kehittämistoimintaa. Opisto järjestää myös taiteen perusopetusta (laki taiteen perusopetuksesta 21.8.1998/633) alueellaan kuntien asukkaiden tarpeiden ja kuntien resurssien puitteissa.

Jokihelmen opiston opetuksen pääpaino on taito- ja taideaineissa, erityisesti kuvataide, käden taidot, musiikki ja tanssi. Lisäksi kansalaisopisto järjestää alueen koulutustarpeen mukaan eri ikä- ja kohderyhmille monipuolisia ihmisten hyvinvointia ja terveyttä edistäviä opintoja, kansalaisten tietoyhteiskuntavalmiuksia edistäviä tieto- ja viestintätekniikan opintoja sekä monikulttuurisuutta ja kansainvälistymistä tukevia kulttuuri- ja kieliopintoja.
Taiteen perusopetuksen alueet ovat:

  • Kuvataide
  • Kädentaidot
  • Musiikki
    • Instrumentit: piano, viulu, kitara
    • Kuoro
  • Tanssi

2. Tietosuoja

Opisto pitää opiskelijarekisteriä asiakassuhteen vuoksi. Jokaisella on henkilörekisterilain (Henkilötietolaki 523/1999, 10§) mukainen oikeus tarkistaa, mitä itseään tai takaamaansa lasta koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Asiakasrekisterin rekisteriseloste on nähtävillä Jokihelmen opistossa ja opiston www-sivuilla.

Jokihelmen opiston käyttöoikeus on kaikilla, jotka noudattavat Jokihelmen opiston käyttöehtoja.
Jokihelmen opistossa on eri-ikäisille tarkoitettuja ryhmiä. Taiteen perusopetuksen valmentavan ryhmän alaikäraja on 5 v, muissa ryhmissä 7 v. Syventäviin opintoihin voivat osallistua nuorten lisäksi myös aikuiset. Aikuisten ryhmiin voivat osallistua myös alle 16-vuotiaat. Lisäksi järjestämme ns. perhekursseja. Ikä- tai muista rajoituksista ilmoitamme kurssitiedoissa.

Opiskelijaksi voi ilmoittautua puhelimen välityksellä, www-sivujen kautta tai joissakin tapauksessa kurssin alkaessa ensimmäisen kokoontumiskerran yhteydessä.
Ilmoittautuminen www-sivujen kautta edellyttää rekisteröitymistä Jokihelmen opiston asiakkaaksi.
Otamme opiskelijat ryhmiin ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautuessaan opiskelija saa heti tietää saako hän opiskelupaikan. Vapautuvista opiskelupaikoista ilmoitamme puhelimitse, tekstiviestillä tai sähköpostitse.
Emme lähetä erillistä tietoa kurssin alkamisesta. Mahdollisen kurssin peruuntumisen ilmoitamme puhelimitse, tekstiviestillä tai sähköpostitse kaikille ennakkoon ilmoittautuneille.
Vapaita opiskelupaikkoja voi tiedustella varsinaisen ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen p. 044 7591 246, Haapavesi, Kärsämäki, Pyhäntä ja Siikalatva tai p. 044 7591 503, Oulainen ja Merijärvi.
Ilmoittautuminen on AINA SITOVA ja velvoittaa kurssimaksun suorittamiseen.
Ilmoittautumisessa opiskelijan on noudatettava annettuja ilmoittautumisohjeita ja antaa kaikki pyydetyt tiedot. Ilmoittautumisen edellytyksenä on, että opiskelija ilmoittaa kurssinumeron, jolle hän ilmoittautuu, nimensä, henkilötunnuksensa, osoitteensa, puhelinnumeronsa ja sähköpostiosoitteensa. Henkilötunnus on pakollinen tieto laskutusta varten.
Opiskelija on velvollinen ilmoittamaan opistolle osoitteen tai nimenmuutoksista.

3. Opiskelupaikan peruminen

Opiskelija voi perua varatun paikan veloituksetta ilmoittautumisajan päättymiseen mennessä.
Laskutamme peruutusmaksuna 50 % kurssimaksusta, mikäli kurssipaikka on peruttu viisi (5) työpäivää ennen kurssin alkua Peruutuksesta on ilmoitettava opiston toimistoon p. 044 7591 246 Haapavesi, Kärsämäki, Pyhäntä ja Siikalatva tai p. 044 7591 503 Merijärvi ja Oulainen. Perumisen voi tehdä myös Jokihelmen opiston www-sivujen kautta.

4. Opintoryhmän alkaminen

Opintoryhmän alkaminen ja toimiminen edellyttää riittävää määrää osallistujia. Olemme laskeneet osallistujamäärät kursseittain kustannusten mukaan.

5. Maksut

Jokihelmen opisto laskuttaa kurssimaksut sekä syksyllä että keväällä. Opisto ei palauta kurssimaksuja.
Opisto lähettää laskun opiskelijan kotiosoitteeseen kurssin alkamisen jälkeen. Maksamattomat laskut siirtyvät eräpäivän jälkeen automaattisesti perintätoimiston hoidettavaksi. Kurssimaksu on mainittu kyseisen kurssin kohdalla esitteessä ja www-sivulla. Lisätiedot p. 044 7591 303, Haapavesi, Kärsämäki, Pyhäntä ja Siikalatva tai p. 044 7591 503 Oulainen ja Merijärvi.
Opiskelijat hankkivat itse kurssilla tarvitsemansa materiaalit. Opettajan hankkiessa materiaaleja ja tarvikkeita hän perii tarvikemaksun opiskelijoilta.

6. Soitinvuokrat

Soitinvuokra koskee kansalaisopiston hankkimia soittimia. Soittimen vuokrauksesta tehdään vuosittain vuokrasopimus, jonka osastonjohtaja, tai opettaja toimittaa opiskelijan, tarvittaessa huoltajan, allekirjoitettavaksi ja palauttaa kansalaisopiston toimistoon laskutusta varten. Soittimen vuokra-ajan jälkeen opiskelija palauttaa soittimen osastonjohtajalle, tai opettajalle, joka tarkistaa soittimen kunnon. Opiskelija on velvollinen korvaamaan soittimen korjauksesta aiheutuvat kulut. Pianonvirityksestä aiheutuvat kulut sisällytetään kurssimaksuun.
Hintaan sisältyy soittimen huolto, puhdistus ja vara-osien hankinta.

7. Vakuutukset

Jokihelmen opiston opiskelijat ovat Haapaveden kaupungin vakuutusturvan piirissä. Kamppailulajeissa vakuutus koskee vain teoriajaksoja.

8. Opiskelutodistukset

Opiskelija saa pyynnöstä läsnäolotodistuksen, mikäli hän on osallistunut vähintään 3/4 tunneista. Toimitusaika on kolme viikkoa. Kahta vuotta vanhemmista todistuksista laskutamme 10 €. Saat opiskelutodistuksen soittamalla p. 044 7591 246 vapaan sivistystyön opetus, Haapavesi, Kärsämäki, Pyhäntä ja Siikalatva tai p. 044 7591 503, Oulainen ja Merijärvi tai p. 044 7591 303 projektit ja tilauskurssit. Todistuspyynnöt on jätettävä toukokuun loppuun mennessä.

Yhteystiedot

Jokihelmen opisto
Vanhatie 45
86600 HAAPAVESI

Puhelinnumerot:
044 7591 246
044 7591 999 (kurssi-ilmottautumiset)

kansalaisopisto@haapavesi.fi

Oulaisten toimisto
Puuparantola, Oulaistenkatu 5
86300 Oulainen

Puhelinnumerot:
044 7591 503
044 7591 999 (kurssi-ilmottautumiset)