KOULUTUSANOMUS

MUISTIN VIRKISTÄMISEKSI 

Täydennyskoulutuksen tulee liittyä kiinteästi ao. työtehtäviin ja niiden kehittämiseen. Täydennyskoulutustarvetta arvioitaessa ovat määräävänä työyksikön tavoitteet sekä ko. työyksikön talousarvio. Haapaveden kaupungin henkilöstöhallinnon ohjeiston mukaan työntekijän on aina haettava täydennyskoulutusta kirjallisena hyvissä ajoin ennen koulutuksen alkua.

 

Tunti- ja päätoimiset opettajat voivat osallistua Jokihelmen opistossa maksutta opetusalansa kursseille tai kursseille, jotka tukevat opettajan asiantuntijuutta. Opettaja tekee kaikista kursseista kirjallisen koulutusanomuksen rehtorille ennen koulutuksen alkua.

 

Matkalasku on esitettävä 2 kk:n kuluessa matkan päättymisestä.

 

Alkuperäiset tositteet matka-, majoitus- ja osanottokuluista on liitettävä matkalaskun mukaan.