Kansalaisopiston tehtävänä on järjestää ihmisten hyvinvointia edistäviä opintoja (laki vapaasta sivistystyöstä). Jokihelmen opistossa järjestetään vuosittain noin 900 kurssia ja lähes 18 000 tuntia eri ikäisille suunnattuja hyvinvointia edistäviä liikunnallisia mahdollisuuksia. Nuorimmat kurssilaiset ovat olleet noin 1 vuotiaita ja vanhimmat kurssilaiset yli 90 vuotiaita. Ikä ei ole este kansalaisopiston kurssille osallistumiseen! Jokainen kurssilainen saa osallistua oman toimintakykynsä ja kuntonsa mukaisesti ammattitaitoisten opettajien innostamana.

Liikkuminen on yksi tehokkaimmista keinoista edistää fyysistä ja psyykkistä terveyttä, ehkäistä tai hoitaa monia oireita tai sairauksia sekä ylläpitää toimintakykyä. Tutkimusten mukaan terveysliikunnan hyödyt ovat monipuolisia mm. myönteinen vaikutus verenpaineen ja kolesterolin säätelyyn, aineenvaihdunnan edistämiseen, lihasten ja luiden vahvistamiseen ja liikkuvuuteen, kohottaa mielialaa ja auttaa stressinhallinnassa sekä rentouttaa ja parantaa unenlaatua. (www.terveyskirjasto.fi)

Liikunnan terveyshyötyjen lisäksi kansalaisopiston kursseilla korostuu sosiaaliset ja yhteisölliset asiat. Kursseilla koetaan iloa, yhteisöllisyyttä, elämänkokemusten jakamista ja yhdessä tekemisestä saatua voimaa. Itä-Suomen yliopiston tutkimuksen Hyvinvointia ja sosiaalista pääomaa -kansalaisopistojen hyödyt Case Joensuu mukaan kansalaisopistossa opiskelevat aikuiset ovat ”edullisia kuntalaisia” esim. heidän sote-kulut 464€/vuosi vrt. keskimäärin väestössä 1049€/vuosi. Tutkimuksen mukaan tärkeimpinä koettuina hyötyinä olivat hyvinvointi- ja terveysvaikutukset sekä sosiaalisen vuorovaikutuksen paraneminen.

Ota oman hyvinvoinnin edistäminen ja terveysliikunta elämäntavaksi, kansalaisopiston kurssilla saat bonuksena iloa, sosiaalisia kontakteja ja yhteisöllistä kannustusta! Tervetuloa mukaan!