Iloa, hyvinvointia, sivistystä ja elämyksiä kaikenikäisille!

Jokihelmen opisto toimii Haapavedellä, Oulaisissa, Kärsämäellä, Merijärvellä, Pyhännällä ja Siikalatvan kunnassa. Strategisena tavoitteenamme on tuottaa oppimisen ja tekemisen iloa, kokonaisvaltaista hyvinvointia, sivistystä ja elämyksiä kaikenikäisille. Haluamme olla lisäämässä yksilöiden aktiivisuutta ja hyvän elämän eväitä tarjoamalla elinikäisen oppimisen mahdollisuuksia ja mielekästä tekemistä vapaa-aikaan. ”Tärkeintä ei ole se, mitä tekee, vaan se, mitä tekeminen tekee meille.” Kannustamme opiskelijoita antamaan aikaa sille, mikä innostaa, tuo iloa ja onnellisuutta arkeen. Omien unelmien toteuttaminen ja uuden oppiminen tuottaa onnistumisen kokemuksia. Yhdessä tekeminen innostaa moninkertaiseen luovuuteen. Oman tekemisen lisäksi taiteesta ja kulttuurista nauttimisen ja yleisönä olemisen kautta ihmisten elämänsisällöt rikastuvat ja elämäntarkoitus vahvistuu. Laadukkaat kansalaisopistopalvelumme lisäävät alueen elinvoimaisuutta, viihtyvyyttä ja vetovoimaa. Tavoitteemme on onnistua yhdessä kuntalaisten ja kuntien kanssa.
Kansalaisopistossa opiskelu ja harrastaminen perustuu ihmisen omaan haluun oppia ja kehittyä sekä on avointa kaikille ja kaikenikäisille. Vapaan sivistystyön tavoitteista ja sisällöistä päätetään paikallistasolla kuntien ja kuntalaisten tarpeita ja toiveita kuunnellen. Vapaa sivistystyö ei ole tutkintotavoitteisia eikä sisältöjä säädellä laissa. Tämä mahdollistaa kurssitarjonnan ajankohtaisuuden, monipuolisuuden ja vaihtuvuuden eri vuosina. Kursseille voi osallistua kuntarajat ylittäen.
Jokihelmen opistolla on kuvataiteen, kädentaitojen, musiikin ja tanssin taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän sekä tanssin taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän järjestämislupa. Taiteen perusopetus on tavoitteellista opetussuunnitelmaan perustuvaa pääosin lapsille ja nuorille suunnattua eri taiteenalojen opetusta, joka samalla antaa oppilaalle valmiuksia ilmaista itseään sekä voi herättää kipinän hakeutua taiteenalan ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen.
Olemme nyt eläneet poikkeuksellista aikaa suomalaisen kansalais- ja työväenopistotoiminnan 121 vuotisen historian aikana. Jouduimme keskeyttämään opetuksen koronaviruksen johdosta valtiovallan ohjeistamana maaliskuussa. Iso joukko opettajia lähti kehittämään uusia tapoja opettaa ja ohjata etänä digitaalisia välineitä ja printtimediaa hyödyntäen. Kokemukset etäopetuksesta olivat kannustavia kaikilla taiteenaloilla. Etäohjausta kehitettiin myös liikunnan kursseilla. Tiedämme, että meillä on paljon paremmat valmiudet ja osaaminen digitalisaation hyödyntämiseen, etäopetukseen ja -ohjaamiseen, jos joskus joudumme samaan tilanteeseen. Tarjoamme opettajille koulutusta, rohkaisemme ja autamme ideoimaan, miten juuri hänen opettamallaan kurssilla voidaan olla vuorovaikutuksessa, opettaa ja opiskella etänä. Tämä on uudenlaista kansalaisopistopedagogiikkaa, koska perinteisesti opetuksemme on painottunut lähiopetukseen ja sosiaaliseen vuorovaikutukseen ryhmän kesken.
Suhtaudumme tulevaisuuteen toiveikkaina ja olemme suunnitelleet monipuolisen opinto-ohjelman syksylle 2020. Tarjonnassa on perinteistä lähiopetusta ja verkkokursseja. Opinto-opas on luettavissa ja netti-ilmoittautuminen avautuu 1.7.2020 klo 9 alkaen https://www.jokihelmenopisto.fi. Puhelinilmoittautuminen alkaa ma 10.8.2020 klo 10. Koronan aiheuttaman epävarmuuden vuoksi emme paina perinteistä paperista opinto-opasta. Netissä olevien kurssitietojen lisäksi kirjastoissa on opinto-oppaan selailukappaleita. Voimme myös pyydettäessä toimittaa asiakkaille esitteitä kurssitarjonnasta. Julkaisemme kurssitietoja kuntatiedotteissa ja Jokihelmen opiston Facebook ja Instagram sivuilla syksyn aikana.
Osassa kuntia syksyn kurssitarjonta on monipuolistunut ja osassa niukentunut kuntataloudesta johtuen. Vapaan sivistystyön opetustarjonta ei sido osallistumaan vain oman kotikunnan opetukseen vaan kursseille voi osallistua koko opistomme alueella. Julkaisemme kevään 2021 opinto-ohjelman 1.11.2021, jolloin alkaa ilmoittautuminen kevään kursseille.
Jokihelmen opistossa on osaava henkilökunta ja kouluttajien verkosto, joilla on monipuolinen pedagoginen ja erityistaitojen osaaminen, onnistumista tukeva asenne, luovuutta, avoimuutta uusille ideoille ja innostamisen taito. Edistämme asiakkaiden turvallisuutta ja toimimme voimassa olevien ohjeiden mukaan mm. turvavälejä ja hyvää käsihygieniaa noudattaen. Poikkeusolojen jatkuessa, meillä on monipuolisemmat valmiudet etäopetukseen.
Taiteen perusopetus alkaa viikolla 34 ja vapaa sivistystyö viikolla 38. Tarkemmat tiedot www.jokihelmenopisto.fi Toivotamme Teidät lämpimästi tervetulleiksi harrastamaan, kokemaan ja oppimaan uutta!

Anu Hultqvist ja Jokihelmen opiston väki