Hyvät Ystävät!                                                                                      29.11.2019

Nyt on kansalaisopistojen juhlavuosi. Kansalaisopistotoiminta Suomessa täyttää 120 vuotta ja Kansalaisopistojen liitto on toiminut 100 vuoden ajan. Olemme mukana juhlistamassa suomalaisen kulttuurin ja sivistyksen historiaa, ainutlaatuista vapaata sivistystyötä, elinikäistä oppimista ja erityisesti opiskelua harrastuksena, joka on vahva suomalainen ilmiö. Alueellamme kansalaisopistotoiminta on alkanut 1960-luvun alussa.

Paljon on vettä alueemme läpi virrannut ja yhteiskunta muuttunut 120 vuoden aikana. Ensimmäiset kansalaisopistot perustettiin Tampereelle ja Kouvolaan sekä muutamaa vuotta myöhemmin Ouluun. Tärkeimpänä tehtävänä oli kansan sivistyksen ja osaamisen lisääminen. Nykyisin kansalaisopiston ja vapaan sivistystyön tehtävät on määritelty laissa, mutta paikallinen erityisyys ja omaleimaisuus saa kukoistaa niin sisällöissä kuin toteutuksessa. Kansalais- ja työväenopistoissa opiskelee vuosittain yli 600 000 opiskelijaa lähes 80 000 kurssilla eli tämä on maamme suurin oppilaitosmuoto.

Jokihelmen opisto toimii kuuden kunnan alueella ja on keskisuuri kansalaisopisto. Vuonna 2018 meillä oli 5 579 vapaan sivistystyö opiskelijaa, joista useat osallistuvat monelle kurssille, koska kurssilaisia meillä on ollut 12 472 henkilöä. Toteutimme 18 165 vapaan sivistystyön opetustuntia ja 902 kurssia.

Jokihelmen opistolla on musiikin, kuvataiteen, kädentaitojen ja tanssin taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän järjestämislupa sekä tanssin taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän järjestämislupa. Uudet opetussuunnitelmat otettiin käyttöön elokuusta 2018 alkaen. Taiteen perusopetuksessa meillä toteutui viime vuonna 3 232 tuntia ja opiskelijoita oli 586 henkilöä. Taiteen perusopetuksen kurssilaisia oli 1 110, mikä kertoo, että moni lapsi ja nuori osallistuu useamman taiteenalan tavoitteelliseen ja opetussuunnitelmaperustaiseen opetukseen. Taiteen perusopetuksen varhaisiän opintoja toteutui 146 h, jotka ovat alle kouluikäisten mahdollisuuksia kokeilla taiteen perusopetusta.

Kansalaisopistossa opiskelu ja harrastaminen on varmasti yksi onnellisen elämän avaimista. Se tuottaa iloa, hyvinvointia, sivistystä ja elämyksiä kaiken ikäisille Jokihelmen opiston vision mukaisesti. Haluamme olla lisäämässä yksilöiden kokonaisvaltaista hyvinvointia ja aktiivisuutta sekä hyvän elämän eväitä tarjoamalla elinikäisen oppimisen mahdollisuuksia ja mielekästä tekemistä vapaa-aikaan. ”Tärkeintä ei ole se, mitä tekee, vaan se, mitä tekeminen tekee meille.”

Kansalaisopistossa harrastamiseen liittyy ystävyyssuhteita, läsnäoloa, yhdessä tekemistä, itsensä haastamista, uuden oppimista ja onnistumisia. Nämä lisäävät tyytyväisyyttä elämään ja mielekäs tekeminen saa sydämet sykkimään paremmalla rytmillä, mikä on ehdoton terveysvaikutus. Kansalaisopistossa harrastaminen on aikaa itselle ja oman hyvinvoinnin edistämiselle liikunnan, taito- ja taide- sekä yleissivistävien aineiden kautta.

Jokihelmen opisto on aktiivinen alueellinen toimija, monipuolisen vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen järjestäjä sekä merkittävä kulttuurin tuottaja ja työllistäjä kuuden kunnan alueella. Olemme kunnan tarjoamaa palvelua Teille kuntalaisille! Jokihelmen opisto haluaa olla lisäämässä tulevinakin vuosina alueen ihmisten elämänlaatua, sosiaalista pääomaa, hyvinvointia ja terveyttä sekä kunnan viihtyvyyttä ja vetovoimaa.

Juhlavuosi on näkynyt Jokihelmen opistossa aktiivisena tekemisenä ja monipuolisena kurssi-, näyttely-, konsertti-, sekä tanssi- ja teatteriesitysten toteutuksena kaikki ikäluokat osallistaen. Juhlavuoden yhteislauluiltoja olemme toteuttaneet marraskuulla Oulaisissa (Oulaisten ja Merijärven yhteinen), Pyhännällä, Kärsämäellä, Haapavedellä ja Siikalatvalla. Taide ja kulttuuri tukee hyvinvointia kokonaisvaltaisesti. Taiteen avulla voi herättää, käsitellä ja purkaa tunteita ja ajatuksia. Myös yleisönä oleminen on tärkeää.

Jokihelmen opisto ideoi ja toteutti yhdessä 15 muun kansalaisopiston kanssa elokuun lopussa villasukkaviestin junalla Rovaniemeltä Helsinkiin ja itäradan kautta Helsingistä Ouluun. Matkan aikana neulottiin ja saatiin lahjoituksina yli 30 paria villasukkia ja lisäksi vauvan nuttuja, töppösiä ja lapasia, jotka lahjoitettiin Oulussa Pelastakaa Lapset ry:lle. Ahkerat kädentaitajat eri kursseilta ovat valmistaneet junamatkalla aloitetut ja kesken jääneet sukat, posti on tuonut sukkapareja myös matkan varrelta ja nämä loput sukat toimitettiin marraskuun lopussa Ouluun Pelastakaa Lapset ry:lle joulupaketteihin laitettavaksi. Mahtava kokemus!

Lauantaina 16.11.2019 klo 12.30 Oulaisten Nuorisokuoro ja Tapani Tirilä edustivat Jokihelmen opistoa Pohjois-Suomen Kansalaisopistosta kajahtaa -konsertissa Oulussa Pohjankartanossa.

Kansalaisopistotoiminnan vahvat juuret ja perinteet ohjaavat meitä uudelle vuosikymmenelle. Sydämellinen kiitos Teille kaikille juhlavuoden tekijöille ja osallistujille!

Anu Hultqvist, Jokihelmen opiston rehtori