Hyvää alkanutta uutta vuotta 2022. Valitettavasti emme pääse aloittamaan suunnitellusti viikolla 2 kaikkia kurssejamme johtuen Pohjois-Suomen AVI:n määräyksestä tilojen väliaikaisesta sulkemisesta asiakkailta ja osallistujilta (58g §) 15.1.2022 saakka. Edellä mainittuja 58 g § 4 momentissa tarkoitettuja tiloja voidaan kuitenkin käyttää vuonna 2005 syntyneiden ja sitä nuorempien lasten ohjattuun harrastustoimintaan mm. taiteen perusopetukseen ja vapaan sivistystyön opetukseen.

Tästä johtuen tarkistamme Jokihelmen opiston toiminta-alueen kunnilta, kuinka toimitaan 2005 syntyneiden ja sitä nuorempien kurssien osalta. Päätökset tehdään kuntakohtaisesti tautitilanne huomioiden. Vuonna 2005 syntyneiden sekä sitä nuorempien lasten- ja nuorten kurssien alkamisesta tiedotamme kuluvalla viikolla kurssikohtaisesti.

Ilmoittautuminen kursseille on ollut poikkeuksellisen hidasta tällä hetkellä vallitsevan tautitilanteen aiheuttaman epävarmuuden johdosta. Aikuisten vapaan sivistystyön opetus alkaa aikaisintaan viikolla 3. johtuen Avi:n määräyksestä tilojen sulkemisesta, joten jatkamme kurssien ilmoittautumisaikaa. Arvioimme myös ryhmäkokojen minimi henkilömääriä uudelleen. Tavoitteemme on toteuttaa suunnitellut tunnit eli kun aloitus lykkääntyy, siirtyy myös kurssin kesto ja päättyminen myöhempään kevääseen.

Toivomme kurssisuunnitelmiemme toteutumista ja opetuksen alkamista mahdollisimman pian. Toimimme meille asetettujen linjausten mukaisesti kurssilaisten ja henkilöstön terveysturvallisuus huomioiden.