Jokihelmen opisto tiedottaa 5.1.2022

Hyvät opettajat ja kurssilaiset!

Hyvää alkanutta uutta vuotta 2022. Valitettavasti emme pääse aloittamaan kaikkia kurssejamme suunnitellusti viikolla 2 johtuen Pohjois-Suomen AVI:n määräyksestä tilojen väliaikaisesta sulkemisesta asiakkailta ja osallistujilta (58g §) 15.1.2022 saakka. Edellä mainittuja 58 g § 4 momentissa tarkoitettuja tiloja voidaan kuitenkin käyttää vuonna 2005 syntyneiden ja sitä nuorempien lasten ohjattuun harrastustoimintaan mm. taiteen perusopetukseen ja vapaan sivistystyön opetukseen.

Tästä johtuen olemme tarkistaneet Jokihelmen opiston toiminta-alueen kunnilta, että voimme aloittaa 10.1.2022 alkaen lähiopetuksen 2005 syntyneiden ja sitä nuorempien lasten ja nuorten vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen kurssien osalta. Tiedotamme näistä kuluvalla viikolla kurssikohtaisesti.

Viikolla 2 alkaa aikuisten etä- ja verkkokurssit, joista löytyy lisätietoa ja näille kursseille voi ilmoittautua opistopalvelut.fi/jokihelmi tai puh. 044 7591 999 ma-to klo 10-15. Aikuisten yksilöopetuksesta etänä sovitaan opettajan kanssa ja ilmoitetaan siitä toimistolle.

Aikuisten yksilö- ja ryhmäopetukseen lähiopetuksena meillä ei ole toiminta-alueemme kunnilta lupaa aloittaa 15.1.2022 saakka. Tätä linjausta tukee myös OKM:n suositus vapaan sivistystyön opetuksen tauosta 16.1.2022 saakka. Selvitämme Pohjois-Suomen AVI:n antaman 4.1.2022 päätöksen vaikutuksia Jokihelmen opiston toimintaan. Tiedotamme viikolla 2 toiminta-alueemme kuntien uusista linjauksista ja aikuisten vapaan sivistystyön opetuksen alkamisesta tai aloituksen siirtymisestä.

Ilmoittautuminen kursseille on ollut hidasta tällä hetkellä vallitsevan tautitilanteen aiheuttaman epävarmuuden johdosta. Aikuisten vapaan sivistystyön opetus alkaa aikaisintaan viikolla 3. johtuen Avi:n määräyksestä tilojen sulkemisesta, joten jatkamme kurssien ilmoittautumisaikaa. Arvioimme myös ryhmäkokojen minimi henkilömääriä uudelleen. Tavoitteemme on toteuttaa suunnitellut tunnit eli kun aloitus lykkääntyy, siirtyy myös kurssin kesto ja päättyminen myöhempään kevääseen.

Toivomme kurssisuunnitelmiemme toteutumista ja opetuksen alkamista mahdollisimman pian. Toimimme meille asetettujen linjausten mukaisesti kurssilaisten ja henkilöstön terveysturvallisuus huomioiden. Viikolla 2 alkavien lasten ja nuorten kursseilla toimitaan hygienia- ja turvallisuusohjeiden mukaisesti: töihin ja kursseille tullaan vain terveinä, ylläpidetään turvavälejä mahdollisuuksien mukaan. Noudatetaan hyvää käsihygieniaan, pestään käsiä ja käytetään käsidesiä, puhdistetaan välineitä ja pintoja säännöllisesti. Yskitään omaan hihaan tai nenäliinaan ja sen jälkeen puhdistetaan kädet hyvin. Maskin käyttö on suositeltavaa sisätiloissa.

yst. Anu Hultqvist, Jokihelmen opiston rehtori