TOPI-koulutus2014

Vertaisvoimalla opistopedagogiikkaa kehittämään (4 op)
 

Tule mukaan kehittämään Meri-Pohjolan opistopiiriläisten kanssa oma opettajuuttasi ja arjen työn käyntänteitä. Mahdollisuuden tähän tarjoaa tämä koulutus, joka järjestetään osana opistojen yhteistä opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa Osaava-hanketta.

Koulutus on suunnattu Meri-Pohjolan ja Lapin opistopiirin opetushenkilöstölle (pää- ja sivutoimiset tuntiopettajat / taiteenperusopetuksen opettajat ja muut kiinnostuneet).

Yhteyshenkilöt: Sirpa Kova, Satu Soila ja Tarja Tervola
Oulun yliopisto, Täydentävien opintojen keskus - TOPIK
 

Tavoitteet

 • Rakennetaan yhteistä ymmärrystä opistopedagogiikasta ja sen periaatteista.
 • Luodaan yhteistä käsitystä opettajuudesta.
 • Käsitellään opetuksen ja oppimisen perusperiaatteita vapaan sivistystyön esimerkkien avulla.
 • Käsitellään omaa opettajaidentiteettiä ja työstä nousevia keskeisiä kysymyksiä yhteistoiminnallisten menetelmien avulla.
 • Pohditaan oman työn lähtökohtia ja monipuolistamista.

Koulutuspäivät ja teemat

 • Lähipäivä 14.2.2014: Opistopedagogiikan periaatteita – Oman opettajuuden pohdintaa, opetusmenetelmien monipuolistaminen
 • Lähipäivä 28.3.2014:  Erilaisuuden huomioiminen opetuksessa ja oppimistyylit – monipuoliset opiskelustrategiat
 • Lähipäivä 9.5.2014:  Verkon mahdollisuudet opetuksessa ja oppimisessa, jaettu asiantuntijuus
   
 • Koulutuspäivät toteutetaan Oulun yliopistolla Linnanmaalla perjantaisin klo 10.00 - 16.00.

Koulutuksen tehtävät

 • 1. Lähipäivän ennakkotehtävä: Visio omasta opettajuudesta
 • Omaan opetukseen liittyvä konkreettinen tehtävä yksin tai pienryhmässä. Tehtävää työstetään lähipäivien välissä.

Pedagogiikka nyt -verkkovideot

 • Oulun yliopiston täydentävien opintojen keskus tuottaa koulutuksen ja opistopiirin käyttöön seuraavia verkkovideopuheenvuoroja:
 • Innosta ja innostu oppimiseen
 • Erilaisten oppijoiden huomioiminen
 • Oppimistyylit – monipuoliset opiskelustrategiat
 • Verkon mahdollisuudet opetuksessa ja oppimisessa
 • + Tarvittaessa pari osallistujien toivevideota


Kurssin tuutoreina toimivat Oulun yliopiston täydentävien opintojen keskuksen Ede-tiimin väki. Sisältöteemoissa hyödynnetään alan asiantuntijuutta.

Koulutus on päättynyt. Kaikki materiaali löytyy Kyvyt.fi-palvelusta Kansalaisopistot-ryhmästä.