Mentorointi | Koulutuspäivät | Pedagoginen käsikirja | Virikemateriaaleja | Tuutorit ja osallistujat | Koulutuksen järjestäjä

Pedagoginen mentorointi (4op)

Tule mukaan kehittämään Meri-Pohjolan opistopiiriläisten kanssa opistojen pedagogista osaamista. Mahdollisuuden tähän tarjoaa tämä koulutus, joka järjestetään osana opistojen yhteistä opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa Osaava-hanketta.Kenelle?
Koulutus on suunnattu Meri-Pohjolan ja Lapin opistopiirin opetushenkilöstölle.

Miksi?

Tavoitteet

Tuetaan osallistujia

  • kehittämään työyhteisöjensä pedagogisia käytänteitä
  • luomaan pedagogisen perehdyttämisen ja opetuksen kehittämisen mentorointimalli opistoihin
  • luomaan opistoihin pedagoginen käsikirja uusien opettajien perehdyttämiseen.

Mitä ja miten?

Koulutus sisältää neljä lähipäivää. Lähipäivät sisältävät asiantuntija-alustuksia, vertaiskeskustelua sekä pedagogisten käytänteiden kehittämistä yhteistoiminnallisin menetelmin. Osallistujat laativat koulutuksen aikana opistonsa opetushenkilöstön käyttöön kuvauksen opiston pedagogisista käytänteistä.

Kouluttajat
Kurssin tuutoreina toimivat Oulun yliopiston Täydentävien opintojen keskuksen Ede-tiimin asiantuntijat. Sisältöteemoissa hyödynnetään alan asiantuntijuutta.

Lataa esite (.pdf)

Koulutus on päättynyt keväällä 2012. Koulutuksessa tuotetut materiaalit on päivitetty Kyvyt.fi -palvelun Kansalaisopistot -ryhmään jatkojalostamista varten. Ryhmä löytyy Kyvyt.fi -palvelusta hakusanalla Kansalaisopistot. Tervetuloa Kyvyt.fi -palveluun! Palvelu vaatii rekisteröitymisen. Linkin rekisteröitymiseen saat opistoilta (ks. Tuutorit ja osallistujat), jotka ovat olleet mukana koulutuksessa. Koulutuksen saavutuksia esitellään opistojen yhteisessä seminaarissa syksyllä 2012.