Katso myös WWW-sivuston käyttöehdot.

Näitä käyttöehtoja noudattavat kaikki Jokihelmen opistossa opiskelevat henkilöt

1. Jokihelmen opiston palvelut

Jokihelmen opisto on kaikille avoin kansalaisopisto, joka järjestää koulutus- kulttuuri- ja harrastusmahdollisuuksia eri-ikäisille ihmisille. Jokihelmen opisto palvelee pääsääntöisesti Haapaveden, Kärsämäen, Merijärven, Oulaisten, Pyhännän ja Siikalatvan kunnan asukkaita.

Jokihelmen opiston tehtävänä on järjestää vapaan sivistystyön periaatteiden (laki vapaasta sivistystyöstä 21.8.1998/632, asetus vapaasta sivistystyöstä 6.11.1998/805) mukaista yleissivistävää ja ammatillista koulutusta sekä alansa muuta koulutustoimintaa. Lisäksi tehtävänä on järjestää koulutustehtävää tukevaa ja siihen läheisesti liittyvää palvelu- ja kehittämistoimintaa. Opisto järjestää myös taiteen perusopetusta (laki taiteen perusopetuksesta 21.8.1998/633) alueellaan kuntien asukkaiden tarpeiden ja kuntien resurssien puitteissa.

Jokihelmen opiston opetuksen pääpaino on taito- ja taideaineissa, erityisesti kuvataide, käden taidot, musiikki ja tanssi. Lisäksi kansalaisopisto järjestää alueen koulutustarpeen mukaan eri ikä- ja kohderyhmille monipuolisia ihmisten hyvinvointia ja terveyttä edistäviä opintoja, kansalaisten tietoyhteiskuntavalmiuksia edistäviä tieto- ja viestintätekniikan opintoja sekä monikulttuurisuutta ja kansainvälistymistä tukevia kulttuuri- ja kieliopintoja.
Taiteen perusopetuksen alueet ovat:

 • Kuvataide
 • Kädentaidot
 • Musiikki
  • Instrumentit: piano, viulu, sello, huilu, kitara
  • Kuoro
 • Tanssi

2. Tietosuoja

Opisto pitää opiskelijarekisteriä asiakassuhteen vuoksi. Jokaisella on henkilörekisterilain (Henkilötietolaki 523/1999, 10§) mukainen oikeus tarkistaa, mitä itseään tai takaamaansa lasta koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Asiakasrekisterin rekisteriseloste on nähtävillä Jokihelmen opistossa ja opiston www-sivuilla.

3. Käyttöoikeus

Jokihelmen opiston käyttöoikeus on kaikilla, jotka noudattavat Jokihelmen opiston käyttöehtoja.
Jokihelmen opistossa on eri-ikäisille tarkoitettuja ryhmiä. Taiteen perusopetuksen valmentavan ryhmän alaikäraja on 5 v, muissa ryhmissä 7 v. Syventäviin opintoihin voivat osallistua nuorten lisäksi myös aikuiset. Aikuisten ryhmiin voivat osallistua myös alle 16-vuotiaat. Lisäksi järjestämme ns. perhekursseja. Ikä- tai muista rajoituksista ilmoitamme kurssitiedoissa.

4. Opiskelijaksi ilmoittautuminen

Opiskelijaksi voi ilmoittautua puhelimen välityksellä, www-sivujen kautta tai joissakin tapauksessa kurssin alkaessa ensimmäisen kokoontumiskerran yhteydessä.
Ilmoittautuminen www-sivujen kautta edellyttää rekisteröitymistä Jokihelmen opiston asiakkaaksi.
Otamme opiskelijat ryhmiin ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautuessaan opiskelija saa heti tietää saako hän opiskelupaikan. Vapautuvista opiskelupaikoista ilmoitamme puhelimitse, tekstiviestillä tai sähköpostitse.
Emme lähetä erillistä tietoa kurssin alkamisesta. Mahdollisen kurssin peruuntumisen ilmoitamme puhelimitse, tekstiviestillä tai sähköpostitse kaikille ennakkoon ilmoittautuneille.
Vapaita opiskelupaikkoja voi tiedustella varsinaisen ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen p. 044 7591 246, Haapavesi, Kärsämäki, Pyhäntä ja Siikalatva tai p. 044 7591 503, Oulainen ja Merijärvi.
Ilmoittautuminen on AINA SITOVA ja velvoittaa kurssimaksun suorittamiseen.
Ilmoittautumisessa opiskelijan on noudatettava annettuja ilmoittautumisohjeita ja antaa kaikki pyydetyt tiedot. Ilmoittautumisen edellytyksenä on, että opiskelija ilmoittaa kurssinumeron, jolle hän ilmoittautuu, nimensä, henkilötunnuksensa, osoitteensa, puhelinnumeronsa ja sähköpostiosoitteensa. Henkilötunnus on pakollinen tieto laskutusta varten.
Opiskelija on velvollinen ilmoittamaan opistolle osoitteen tai nimenmuutoksista.

5. Opiskelupaikan peruminen

Opiskelija voi perua varatun paikan veloituksetta ilmoittautumisajan päättymiseen mennessä.
Laskutamme peruutusmaksuna 50 % kurssimaksusta, mikäli kurssipaikka on peruttu viisi (5) työpäivää ennen kurssin alkua Peruutuksesta on ilmoitettava opiston toimistoon p. 044 7591 246 Haapavesi, Kärsämäki, Pyhäntä ja Siikalatva tai p. 044 7591 503 Merijärvi ja Oulainen. Perumisen voi tehdä myös Jokihelmen opiston www-sivujen kautta.

6. Opintoryhmän alkaminen

Opintoryhmän alkaminen ja toimiminen edellyttää riittävää määrää osallistujia. Olemme laskeneet osallistujamäärät kursseittain kustannusten mukaan.

7. Maksut

Jokihelmen opisto laskuttaa kurssimaksut sekä syksyllä että keväällä. Opisto ei palauta kurssimaksuja.
Opisto lähettää laskun opiskelijan kotiosoitteeseen kurssin alkamisen jälkeen. Maksamattomat laskut siirtyvät eräpäivän jälkeen automaattisesti perintätoimiston hoidettavaksi. Kurssimaksu on mainittu kyseisen kurssin kohdalla esitteessä ja www-sivulla. Lisätiedot p. 044 7591 303, Haapavesi, Kärsämäki, Pyhäntä ja Siikalatva tai p. 044 7591 503 Oulainen ja Merijärvi.
Opiskelijat hankkivat itse kurssilla tarvitsemansa materiaalit. Opettajan hankkiessa materiaaleja ja tarvikkeita hän perii tarvikemaksun opiskelijoilta.

8. Opintopassi ja Sisaralennus

Opintopassi

on vapaan sivistystyön opetuksen kausikortti. Passi oikeuttaa osallistumaan lyhyt- ja pitkäkestoisille kursseille.

Opintopassi ei käy avoimessa yliopisto-opetuksessa, taiteen perusopetuksessa, yksilöopetuksessa tai erikoiskursseilla.

Opetusohjelmaan on merkitty erikoiskurssit, joihin opintopassi ei käy.

Opintopassin hinta syksy 70 € ja kevät 90 €.

Opintopassin voit tilata opiston toimistosta
p. 044 7591 303 Haapavesi, Kärsämäki, Pyhäntä ja Siikalatva
p. 044 7591 503 Merijärvi ja Oulainen.
Sisaralennus

annetaan taiteen perusopetuksessa ryhmäopetuksessa opiskeleville sisaruksille. Alennus on 20 % taiteen perusopetuksen lukukausimaksuista.

Jokihelmen opistossa otetaan käyttöön vapaaopiskelijapaikat ja tulevalle lukuvuodelle varataan 2010–2011 kaksi vapaaopiskelijapaikkaa.

Jokihelmen opiston johtokunta voi myöntää opiskelijalle oikeudet opiskella taiteen perusopetuksessa ilman lukukausimaksua. Vapaaopiskelijapaikka myönnetään ensisijaisesti opiskelijalle,

1. jos opiskelijan tulot eivät ylitä 850 € brutto / kk
tai
2. jos perheen / huoltajien tulot eivät ylitä 1700 € brutto / kk

Paikka myönnetään vuodeksi kerrallaan. Ensisijaisesti vapaaopiskelijapaikka myönnetään jo aikaisemmin harrastaneelle sekä aktiivisuutensa osoittaneelle hakijalle, jonka opintojen jatkuminen on vaakalaudalla taloudellisten syiden takia.
Paikkaa haetaan johtokunnalta vapaamuotoisella hakemuksella lukukauden alussa 15.9.2010 mennessä. Hakemuksesta tulee ilmetä perheen verotulot 2009 ja/tai perheen maksukykyyn vaikuttavat seikat.
Vapaa-oppilaspaikan saaneille ilmoitetaan asiasta henkilökohtaisesti.

Hakemukset lähetetään osoitteeseen
Jokihelmen opisto/Johtokunta, Lallunniementie 2, 8600 Haapavesi.
Hakemukset käsitellään luottamuksellisesti.

9. Soitinvuokrat

Soitinvuokra koskee kansalaisopiston hankkimia soittimia. Soittimen vuokrauksesta tehdään vuosittain vuokrasopimus, jonka osastonjohtaja, aluerehtori tai opettaja toimittaa opiskelijan, tarvittaessa huoltajan, allekirjoitettavaksi ja palauttaa kansalaisopiston toimistoon laskutusta varten. Soittimen vuokra-ajan jälkeen opiskelija palauttaa soittimen osastonjohtajalle, aluerehtorille tai opettajalle, joka tarkistaa soittimen kunnon. Opiskelija on velvollinen korvaamaan soittimen korjauksesta aiheutuvat kulut. Pianonvirityksestä aiheutuvat kulut sisällytetään kurssimaksuun.
Hintaan sisältyy soittimen huolto, puhdistus ja vara-osien hankinta.

10. Vakuutukset

Jokihelmen opiston opiskelijat ovat Haapaveden kaupungin vakuutusturvan piirissä. Kamppailulajeissa vakuutus koskee vain teoriajaksoja.

11. Opiskelutodistukset

Opiskelija saa pyynnöstä läsnäolotodistuksen, mikäli hän on osallistunut vähintään 3/4 tunneista. Toimitusaika on kolme viikkoa. Kahta vuotta vanhemmista todistuksista laskutamme 10 €. Saat opiskelutodistuksen soittamalla p. 044 7591 246 vapaan sivistystyön opetus, Haapavesi, Kärsämäki, Pyhäntä ja Siikalatva tai p. 044 7591 503, Oulainen ja Merijärvi tai p. 044 7591 303 projektit ja tilauskurssit. Todistuspyynnöt on jätettävä toukokuun loppuun mennessä.

12. Kuha-palvelun asiakkaan oikeudet, vastuut ja velvollisuudet

Asiakkaalla on oikeus käyttää palvelua tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti.
Rekisteröityessään asiakas saa palveluun henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan. Asiakas sitoutuu säilyttämään ne huolellisesti ja pitämään ne omana tietonaan. Asiakas vastaa siitä, etteivät käyttäjätunnus ja salasana joudu ulkopuolisten käyttöön. Asiakas on vastuussa käyttäjätunnuksellaan ja salasanallaan tapahtuneesta käytöstä.
Asiakas vastaa palvelun käyttämiseen tarvittavien omien laitteiden, yhteyksien ja ohjelmistojen hankkimisesta ja toimintakunnosta.
Asiakas vastaa kaikista hänelle palvelun käytöstä aiheutuvista omista käyttömaksuista.
Asiakas ei saa sisällyttää tai linkittää palvelua kotisivuilleen ilman palveluntarjoajan lupaa.
Asiakas vastaa itse oman tietokoneensa, tietojärjestelmän ja muun vastaavan atk-laitteen suojauksesta.

13. Kuha-palvelun tarjoajan oikeudet, vastuut ja velvollisuudet

Palveluntarjoajalla on oikeus estää asiakkaalta palvelun käyttö.
Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa palvelun sisältöä. Mahdollisista muutoksista ilmoitetaan kohtuullisessa ajassa etukäteen www-sivuilla. Ilmoitusvelvollisuus ei koske teknisiä muutoksia.
Palvelutarjoajalla on oikeus tilapäisesti keskeyttää palvelu. Palveluntarjoaja pyrkii siihen, että keskeytys ei jatku tarpeettoman kauan ja että siitä aiheutuvat haitat jäävät mahdollisimman vähäisiksi.
Palveluntarjoaja ei vastaa järjestelmän toimivuudesta eikä teknisten vikojen, huoltojen tai asennustöiden aiheuttamista katkoksista, tietoliikennehäiriöistä eikä niistä mahdollisesti aiheutuvasta tiedon tms. muuttumisesta tai katoamisesta.
Palveluntarjoaja pyrkii huolehtimaan siitä, että palvelu täyttää kohtuulliset tietoturvallisuusvaatimukset, mutta ei vastaa tietoturvariskien kuten tietokonevirusten asiakkaalle aiheuttamista vahingoista.

Jokihelmen opiston kurssihallintajärjestelmän (KUHA) henkilötietokannan rekisteriseloste Henkilötietolaki (523/99) 10 §

1. Rekisterin nimi

Kurssihallintajärjestelmän henkilötietorekisteri.

2. Rekisterinpitäjä

Jokihelmen opisto

3. Rekisterin vastuuhenkilö

Taloushallinnosta vastaava aluerehtori, jonka tehtäviin kuuluu huolehtia, että asianhallintajärjestelmää hoidetaan asianmukaisesti:

 • tarkistaa käyttöoikeudet tarvittaessa
 • huolehtii tietojärjestelmän tietosuojauksesta
 • huolehtii, että järjestelmän käyttö ohjeistetaan ja että käyttäjille annetaan riittävä koulutus.

4. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Rekisteriasioita hoitava henkilö on Jokihelmen opiston aluerehtori.
Rekisteriasioita hoitavan henkilön tehtävänä on toteuttaa käyttöoikeudet niiden myöntämisen jälkeen sekä antaa tarkempia tietoja rekisteristä ja rekisteröidyn oikeuksista.

5. Rekisterin käyttötarkoitus ja rekisterin pitämisen peruste

Rekisteröidyt henkilöt ovat asianosaisia käsiteltävissä asioissa, jotka rekisteröidään järjestelmään. Järjestelmään rekisteröidään vain asioiden hoitamisen kannalta ja rekisteröityjen oikeusturvan kannalta tarpeelliset tiedot.
Rekisterissä olevat opettajia koskevat tiedot ovat viranomaiselle välttämättömiä, jotta opettajat saadaan riittävän tarkasti yksilöityä palkantilauksia varten. Lisäksi kerätään asiakaspalvelun, toiminnan suunnittelun ja tilastoinnin kannalta tarpeellisia tietoja.
Rekisterissä olevat opiskelijoita koskevat tiedot ovat viranomaiselle välttämättömiä, jotta opiskelijat saadaan riittävän tarkasti yksilöityä kursseille opiskelijoiksi kiinnittämistä varten ja jotta kurssimaksut kohdentuvat oikein. Lisäksi kerätään asiakaspalvelun, toiminnan suunnittelun ja tilastoinnin kannalta tarpeellisia tietoja.
Rekisterissä tiedot ovat viranomaiselle välttämättömiä, valtionhallinnon ja kaupungin viranomaisten edellyttämien tilastotietojen tuottamista varten.

6. Rekisterin tietosisältö

Lisämääreellä PAKOLLINEN merkityt kohdat ovat järjestelmän edellyttämät pakolliset tiedot.

Sukunimi PAKOLLINEN
Etunimet PAKOLLINEN
Kutsumanimi PAKOLLINEN
Sukupuoli Mies- / Nainen Tilastointia varten.
Hetu PAKOLLINEN OPETTAJILLE. Palkanmaksua varten.
PAKOLLINEN OPISKELIJOILLE. Laskutusta varten.
Osoite Henkilön koti/postitusosoite. Postitusta ja tilastointia varten.
Kotikunta Palvelua varten.
Puhelin Puhelinnumero, josta henkilön tavoittaa tarvittaessa. Puhelin salainen. Tarpeen tilanteissa, joissa henkilöön on saatava yhteys.
Sähköpostiosoite Henkilön sähköpostiosoite. Rekisteröitymistä varten.
Tutkinto Henkilön suorittama tutkinto. Tilastointia varten.
Peruskoulutus Henkilön saama peruskoulutus. Tilastointia varten. PAKOLLINEN.
Muu pätevyys Henkilön muu mahdollinen pätevyys. Lisätietoa.
Muu tutkinto Henkilön muu mahdollinen suorittama tutkinto. Lisätietoa.
Kieli Henkilön äidinkieli. Tilastointia varten. PAKOLLINEN.

 

7. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriä päivitetään asianosaisilta saaduilla tiedoilla. Yleensä kurssille kirjautumisen tai opettajaksi kirjautumisen yhteydessä.

8. Säännönmukaiset henkilötietojen luovutukset

Rekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisten käyttöön muutoin kuin perintätapauksissa.
Asiakkaalla on henkilörekisterilain (Henkilötietolaki 523/1999, 10§) mukainen oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja on Jokihelmen opiston tietokannassa.
Toimintakertomuksia yms. varten järjestelmästä kerätään suoritteita kuvaavia tilastotietoja, jotka eivät sisällä henkilötietoja.

8. Rekisterin käyttö

Rekisteri on tarkoitettu viranomaiskäyttöön
Salassa pidettävien tietojen selailuoikeutta on rajoitettu määrittelemällä käyttäjäoikeudet käyttäjäkohtaisesti.
Rekisteristä tulostetaan vaaditut ja muut tarpeelliset tulosteet, jotka sisältävät asianosaisten nimet, osoitteet ja asian laatua koskevat tiedot ottaen huomioon salassapitovelvoitteet.
Rekisterissä olevia tietoja ei luovuteta suoramarkkinointia, markkina- ja mielipidetutkimusta, henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.

9. Rekisterin yhdistäminen muihin henkilörekistereihin

Rekisterillä ei ole yhteyttä muihin henkilörekistereihin.

10. Rekisterin suojaaminen

Rekisteri on tarkoitettu ainoastaan Jokihelmen opiston sisäiseen viranomaiskäyttöön, johon käyttäjille määritellään käyttäjäryhmäkohtaiset käyttöoikeudet.
Järjestelmää käytetään verkkoympäristössä. Järjestelmän palvelinlaitteet säilytetään lukitussa tilassa, johon on pääsy vain atk-henkilöstöllä. Tietokoneet, joilla järjestelmää käytetään, sijaitsevat valvotuissa tiloissa.
Kurssihallintajärjestelmän käyttö edellyttää käyttäjätunnusta ja käyttäjäkohtaista salasanaa. Käyttäjätunnus annetaan käyttöoikeuden myöntämisen yhteydessä.
Käyttöoikeus päättyy henkilön siirtyessä pois niistä tehtävistä, joita varten hänelle on myönnetty käyttöoikeus. Samalla poistetaan käyttäjätunnus.
Atk-henkilöstö huolehtii järjestelmän tietojen varmuuskopioinnista säännöllisesti.

11. Henkilörekisterin ja rekisteritietojen säilytys, arkistointi ja hävittäminen

Tietoja säilytetään rekisterin tietokannassa.

12. Rekisteröidyn informointi

Rekisterin tietokannassa oleville ilmoitetaan suullisesti tai kirjallisesti siitä, että häntä koskevat nimi- ja yhteystiedot on rekisteröity kurssihallintahallintajärjestelmään ja että järjestelmän rekisteriseloste on nähtävillä opiston toimistoissa ja Jokihelmen opiston www-sivuilla.

13. Tarkastusoikeus

Rekisteröity henkilö voi esittää tarkastusoikeutta koskevan pyynnön henkilökohtaisesti tai kirjallisesti opiston aluerehtorille. Tarkastusoikeus toteutetaan pääsääntöisesti viikon kuluessa pyynnön esittämisestä. Rekisteriin ei sisälly sellaisia tietoja, joiden osalta tarkastusoikeutta ei voisi toteuttaa.

14. Tiedon korjaaminen

Henkilötietojen virheettömyys tarkistetaan kurssille ilmoittautumisen tai työsuhteen alkamisen yhteydessä.

15. Rekisterihallinto

Haapaveden kaupunki käyttää rekisterinpitäjänä rekisteriä koskevaa päätösvaltaa. Haapaveden kaupunki on siirtänyt päätösvallan Jokihelmen opiston rehtorille.
Rehtori päättää

 • rekisteriselosteen laatimisesta
 • rekisterin käytöstä, tietosisällön ja käyttötarkoituksen määrittelystä, käyttöoikeuksien myöntämisestä, rekisteröidyn informoinnista ja tarkastusoikeuden toteuttamisesta, tietojen korjaamisesta sekä tietojen luovuttamisesta
 • rekisterin järjestelmäteknisestä ylläpidosta
 • rekisterin suojaamisesta ja tietoturvan järjestämisestä, arkistoinnista ja hävittämisestä
 • rekisterin vastuuhenkilön nimeämisestä ja hänen tehtävistään.

Rekisteritoimintoja toteuttavat työväenopiston palveluksessa olevat henkilöt käyttöoikeuksiensa puitteissa.

16. Sisäiset rekisteritoiminnan ohjeet ja koulutus

Sisäiset käyttöohjeet laaditaan erikseen. Henkilöstön koulutus suunnitellaan erikseen.

17. Yhteystiedot

Jokihelmen opisto
Vanhatie 45
86600 HAAPAVESI

Puhelinnumerot:
044 7591 246
044 7591 999 (kurssi-ilmottautumiset)

faksi (08) 4591 245

kansalaisopisto@haapavesi.fi
kansalaisopisto.palvelu@haapavesi.fi

Oulaisten toimisto
Puuparantola, Oulaistenkatu 5
86300 Oulainen

Puhelinnumerot:
044 7591 503
044 7591 999 (kurssi-ilmottautumiset)

faksi (08) 474 200