01160023

SUOMEA ULKOMAALAISILLE TYÖNTEKIJÖILLE

KE 17.1.-18.4.2018 klo 17.30-19.00, 20 €

Jokihelmen opisto, luokka 7

Kehitämme työssä tarvittavaa ammatillista suomenkielen taitoa ja viestintävalmiuksia. Tutustumme ammattisanastoihin ja harjoittelemme työssä tarvittavaa suullista ja kirjallista viestintää. Kurssin tavoitteena on antaa valmiuksia selviytyä ja onnistua suomenkielellä työssään ja työpaikan viestintätilanteissa sekä sen kautta edistää ulkomaalaisten integroitumista työpaikkaansa ja suomalaiseen yhteiskuntaa.

Kurssi on tarkoitettu yritysten ja yhteisöjen aikuisille ulkomaalaistaustaisille työntekijöille tai työelämään siirtyville, joilla on alan ammattitaito ja taitotaso A2 suomen kielen taito.

Ilm. 15.1.2018 mennessä www.jokihelmenopisto.fi tai 044 7591 999.